Hej och välkommen till Grenegård.


I fastigheten ingår huvudbyggnad, garage och en tomt på c:a 1500kvm.

Adressen är Grenegård 721, Svanesund och fastighetsbeteckningen är Burås 4:36.

Tomten begränsas grovt av häcken mot fastigheten söder (tomt) bakom garaget, från basen av backen till fastigheter ovanför i öster, gemensam häck med grannen i norr och följer i princip vägen från hörnen av granfastigheterna i söder och norr. Det innebär att den lilla trekanten utan staket mot vägen tillhör fastigheten och kan användas som parkering. Vi ber Er att inte snedda över grannfastigheternas mark vid promenader till båtplats, bryggor mm.

Området är blandat permanent och sommarstugor. För att hantera det gemensamma finns två föreningar. En enbart för vägen (Grenegårds vf) och en för bryggor, sommarvatten och allmänningar (Fågelskärs samfällighet). Båda föreningarna har tavlor på området. Vägen har två utfarter men endast en får användas av bil (via skolhuset). Andra hållet är ett annat område och en annan samfällighet. Den samfälligheten har dock rätt att använda vår väg vid sjösättning.

Fastigheten har båtplats vid Fågelskärs flytbrygga. Utvecklingen är dock att flera hyr i den privat ägda hamnen. Kontakten är Allan Johansson. Jag hyr båtplats nr. 1 men den ingår inte i hyran. Speciell ök krävs.

Annan service:

Båtfärja till fastlandet finns i Svanesund som ett alternativ till broarna (de är gratis).

Närmsta samhällen är Varekil och Svanesund. Varekil har veterinär, ICA och Statoil.
Svanesund har Badplats, Båthamn, Midsommarfirande, Minigolf, Kiosk, Bensin och bilservice, Vårdcentral, Tobaksaffär/restaurant/spel inkl. ATG, Pizza och Bankomat.

Övriga ärenden så hänvisas till Stenungssund med köpcentra och all annan service.
Även Henån med ex. systembolag och vårdcentral.

Närmsta sjukhus är Kungälv.

En stor mötesplats är Göksäter som säljer verktyg, kläder, husgeråd mm till lågt pris. Kör mot Ellös och sväng höger vid skylt Göksäter.

Vårdcentral finns även i Ellös.

Pris:

Stugan hyrs ut över hel säsong. Pris enligt överenskommelse.